GERMINAL - EMIL ZOLA

 Powieść "Germinal" autorstwa Emila Zoli jest poruszającą, wielowarstwową epopeją górniczą i realnym obrazem XIX- wiecznego społeczeństwa. To wszystko składa się na niezaprzeczalny fakt, iż niniejsza powieść doskonale wpisuje się w kanon literatury naturalistycznej, wprowadzającej przy tym imponujące wartości do życia codziennego.

 Opowieść ma swój początek, gdy do niewielkiego miasteczka przybywa bezrobotny maszynista Stefan, który zatrudnia się w miejscowej kopalni. Poznając zarówno jego postać, jak i obserwując rozwój sytuacji mamy możliwość odnajdywać istotę codzienności górników, ich obyczajowości i sposobu radzenia sobie z życiem codziennym i niewątpliwie trudną pracą. Mimo że perspektywa czytania o takowych codziennych zjawiskach z życia górnika zdaje się być niezbyt zachęcająca, nic bardziej mylnego. Gdyż jest to swoista i w nietypowo literacki sposób tętniąca życiem historia życia ludzi, którym przyszło żyć w straszliwej nędzy. Jednakże główny bohater, którego cechuje siła intelektu oraz duch romantyka postanawia się przeciwstawić wyzyskowi i zorganizować wraz z współbraćmi w  niedoli gromki strajk.

„- Ty głuptasie!... No, już ci przyrzekam, że będę dobry. Ostatecznie człowiek nie jest gorszy od innych. Spojrzała nań i uśmiechnęła się przez łzy. Pewno miał rację; nie ma lepszych mężczyzn i nie ma szczęśliwych kobiet. Chociaż nie wierzyła jego przyrzeczeniom, cieszyła się, że jest taki miły. Mój Boże, gdyby to mogło trwać dłużej.”

 Okres, który opisuje Zola jest czasem wyjątkowym zarówno w kontekście historycznym, jak i socjologicznym. Bowiem wiek XIX jest okresem usilnej świadomości przynależności klasowej w społeczeństwie, co determinuje nie tylko życie codzienne, ale także sposób jego postrzegania. Autor niniejszy obraz społeczny przedstawił w bardzo intensywny, acz precyzyjnie naturalistyczny sposób posługując się przy tym kompozycją językową, która pobudza emocjonalność do drgań. Sposób ujęcia ówczesnej rzeczywistości wskazuje, że Emil Zola wykazał się niezwykłą przenikliwością sytuacji społecznej klasy robotniczej. Całkowite uchwycenie problematyki niniejszej epoki w kontekście społecznym, jak i jednostkowym jest jedynie aspektem "Germinalu". Gdyż kolejnym, a również ważnym jest tutaj nacisk na relacje pomiędzy bohaterami oraz ich swoiste zmiany, jakie zachodzą w miarę wystawiania postaci na co raz to trudniejsze sytuacje życiowe.


"Germinal" Emila Zoli, to książka o bardzo specyficznym klimacie, który w miarę lektury przenika czytelnika. Ów klimat nie wynika jedynie z faktu, iż najważniejsze wydarzenia opowieści odbywają się w porach jesiennych, zimowych, gdy aura jest przesycona mrokiem. U podstaw klimatu tej powieści nie leży mrok, ale raczej aura przytłoczenia, które również udziela się czytelnikowi (aczkolwiek zaznaczam, że nie jest to w żadnej mierze uchybiający minus dla powieści, ale wręcz przeciwnie). Odczucie to jest wynikiem bardzo autentycznego przedstawienia szczegółów degradacji, destrukcji człowieka i człowieczeństwa. Mamy tu niemal namacalny obraz frustracji egzystencjalnej, zepsucie arystokracji, upodlenie robotnika, które doprowadza go do odkrywania swoich najciemniejszych stron. Zdaje się więc, że Zola krytykuje tu takowy obraz społeczeństwa, ale także wskazuje, że człowiek to tak naprawdę istota tragiczna, która musi wypełnić swoje zmagania z codziennością chociażby nadzieją.

 „Zadrwiono sobie z nich ogłaszając, że są wolni: wolni bo wolno im zdychać z głodu, czego też sobie nie odmawiają. Człowiek nie naje się tym, że ma prawo wybrać posła, który potem opływa we wszystko i tyle się troszczy o swoich wyborców co o zeszłoroczny śnieg.”

Zola poruszając w swojej powieści problemy społeczne, walkę klas i wiele innych równie istotnych, sięga także do tematów, które są na pierwszy rzut oka tematami tabu. Świat zaprezentowany przez Zolę całkowicie wciąga czytelnika budząc w nim nie tylko burzę emocji, uczuć, ale przede wszystkim skłania do refleksji. I mimo że jest to powieść naturalistyczna, to jednakże epatuje swoistą siłą, która pobudza wyobraźnię i zmysły. Nie sposób tutaj także docenić tej powieści jako skarbnicy wiedzy o świecie, o Europie, o konstrukcji społecznej, a nawet o samym człowieczeństwie. Niniejszą powieść polecam całą sobą nie tylko dlatego, że jest to klasyka literatury światowej, którą po prostu wypada przeczytać, ale przede wszystkim dlatego, że jest ona jedną z tych pozycji, które determinują nasze życie i to jak na nie patrzymy. A niestety na współczesnym rynku debiutów literackich takowych pereł brakuje.
Za możliwość przeczytania ebooka serdecznie dziękuję:
www.koobe.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...